You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 10 juni 2012

Demokratins vinster

Demokratins vinster

Ref. SvD/Brännpunkt:Vinstförbud vore ett misstag,Sö 10 juni-12,av Stefan Stern
SvD/Brännpunkt:Vinsten har stor betydelse,Lö 2 juni-12,av Urban Bäckström

Sammanfattning/projektplan för en ny,hållbar tillväxtboom

Den medborgerliga kritiken eller frustrationen mot dåligt fungerande skola eller vård och omsorg har tagit uttrycket av krav på ”vinstförbud” och ”återinvesteringskrav”.Vissa vänsterpolitiker har hakat på detta med sin ideologiska kritik av ”marknaden”,men ser inte riktigt poängen med motkritik.Att valfrihet och möjligheten av att fortsätta privata utförare i vård och omsorgs-sektorn (vård,skola,äldreomsorg och tangerande även rot-och ruttjänster) hör till maknadsekonomin och dess grundläggande principer om konkurrens (som sätt att utveckla nya produkter och tjänster) och frihet att både erbjuda och efterfråga tjänster och produkter (inom de ramar som fastställs av lagar,regler,värderingar och kulturella sedvänjor).Att förbjuda marknadsekonomin vore omöjligt,därför att den tillhör som en viktig del av demokratin.

Från politiskt håll har man velat demokratisera även marknaden,dvs. att resurser och vinster ska fördelas mer rättvist.Då detta kombineras med krav på informationstransparens och möjligheten av att påverka mer som medborgare,förälder eller patient,elev,olika myndigheters avnämare (vilket innehåller även företagens syn på stabilare regler eller mindre krångel mm krav),kan man diskutera som Stefan Stern,fd. statssekreterare och biträdande partisekreterare hos S-partiet gjort,tillika som Urban Bäckström,vd för Svenskt Näringsliv.Då Stern talar om sin kritik mot vinstförbudsivrare lyfter han upp både konsumenternas makt och medborgarnas möjligheter att ha inflytande inom nuvarande sätt att organisera omsorgen och sjukvården.Bäckström å sin sida lyfter upp entreprenörernas engagemang att förnya och förbättra denna sektor och framtidens krav då det kommer att bli svårare att finansiera vård och omsorg med enbart gemensam skattefinansiering.
Båda lyfter upp önskvärdheten av ett regelverk som ”säkerställer såväl kvalitet och trygghet som marknadsmässighet och effektivitet” (Bäckström) och ”ett system för uppföljning och kvalitetsjämförelser..som hanteras bäst politiskt av nationella kvalitetskrav lika för alla utförare” (Stern förslag).

Utöver nämnda medborgar-och företagarperspektiv samt politisk ideologi för försvar för marknadsekonomin och demokratin,kunde man även presentera statens syn samt intellektuellas och forskarnas intresse att formulera de teoretiska medel och verktyg som kunde användas för att kunna skapa praktiska lösningar som tar hänsyn till alla dessa perspektiv på ett sätt som befrämjar både fortsatt,hållbar ekonomisk tillväxt,som produktion som är effektiv samt rättvis och befrämjar hög produktivitet-hur det sistnämnda nu modelleras eller stöds av ekonomins teorier.
Jag själv-som både teoretiskt intresserad och som presumptiv företagare som skulle kunna skapa nya arbetstillfällen om demokratin skulle fungera även för min fördel,ömsesidigt,i den anda som även Stern lyfter upp i sin diskussion om frihet att utvecklas och kunna påverka i en demokrati i strävan efter social mobilitet och människovärde-vill lyfta upp även den kulturella aspekten eller perspektivet på denna diskussion om vinster/vinstförbud inom den svenska välfärden.Enligt mig är det inte enbart fråga om svensk välfärd-välfärdssamhälle uppstod ursprungligen ej här utan svenska politiker följde efter de tanke-och ekonomi-influenser som har blivit till annanstans.Detsamma är med den svenska modellen: den generella,skattebaserade finansieringen av välfärden organiseras på många olika sätt annanstans i världen.Gemensamt för alla dessa har dock varit den ekonomi-teorin som man tillämpat-tex. där vinster ses enbart ur finansiellt resursperspektiv som intäkter-kostnader som skulle balanseras i den nationella budgeten (eller hos vården och omsorgens utförare,landstingen,kommuner och privata företag).Tilllika är den människosynen som är bakom ensidigt vinstanvändning-favoriserande företagare som ser möjligheter att tjäna mer pengar genom att tex placera sin verksamhet på vissa områden som ger bättre vinstmöjligheter och mindre kostnader i stället för att resurserna skulle definieras i ett vidare perspektiv genom att ha en annan,ny ekonomi-teori på botten,härledd ur ett nytt vetenskapsparadigm.Egentligen skulle jag därmed kunna utvidga kritiken vidare: följ de mer generella,demokratiska spelregler av öppet samhälle.I stället för att lyfta upp önskvärdheten av nya regler,förbud mot vinsten mm,kunde man informera att det finns-har funnits-sedan min uppsats-utredning SINUS 1990 mm. nya lösningar.Informera om dessa,lyft upp dem till diskussion,låt alternativtänkare vara med i det demokratiska utvecklandet av samhället,favorisera inte ”etniskt svenskar” såsom även statsminister Fredrik Reinfeldt nu uttryckt det (fast bättre term skulle ha varit inhemskt födda,etniska svenskar sedan flera generationer tillbaka och nya svenskar,med annan etnisk bakgrund och andra generations svenskar).Här har den nya samhällsmodellen av Delvis Marknadsstyrd Offentlig Sektor (se min SINUS-uppsats-utredning i Ekonomisk Historia vid Uppsala universitet 1990,opublicerad och ej diskuterat trots försök att få ut innehållet förutom fou-världen även till media och politik samt näringsliv) många fördelar med sitt flex-prisförfarande.Tillika med andra tillämpningar för det nya vetenskapsparadigmet som-enligt mig-kunde användas för att argumentera bättre för såvål en ideologisk förnyelse av politiken,för ett friare och öppnare kulturklimat som för en ny ekonomisk tillväxtboom om man tog tillvara de möjligheter som tex. redan presenterade nya lösningar skulle ge.Typ M.O.-börs,med både bättre infotransparens och kvalitetsuppföljning och rättvisare fördelning av vinster för såväl medborgare som för statens skattekista; för nya institutionella lösningar för finansvärlden i form av användning av mitt nya M.O.-derivata instrument/projektbetalningsform,som tar hänsyn till visad produktivitet,ej endast psykologiska förväntningar som börsen gör,vilka sedan ger ensidiga bonusar till företagsledningar utan beaktande av långsiktighet för folkets flertal.Alla skulle vinna på dylikt-det skulle uppstå ”demokratins samhällsvinster”-ej enbart traditionella vinster såsom det definieras nu.”Släpp fångarna fria”-låt medborgarna veta att nya lösningar finns och att fortsättning för vidare utvecklandet pågår,men att det kunde göras ännu bättre om det skedde demokratiskt,ej i utsugande anda (med sk. negativ ömsesidighet-att man försöker samtidigt marginalisera den som skapar det nya-tv. hindra det nyas tillkomst-som att exploatera det som ev. blir till ändå-mot alla odds för social mobilitet bland den andre,av annan etnisk härkomst).

Om den nya samhällsmodellen

Läs mina tidigare blogg.Mitt tidigare arbete-nämnda SINUS-arbete 1990-kunde eventuellt kunna publiceras även av staten som en SOU-publikation? Som en slags kompensation för den tidigare tillämpade censureringen och tystnad kring alternativa tankar om den svenska samhällsmodellen? Som kunde ge även möjligheten för det svenska samhället att stå som avant-garde nation i världen i utvecklandet av välfärden,tillika som ge en svensk firma-privatkoncern- möjlighet att expandera utomlands med positiva resultat för statens ekonomi som följd.

Om möjligheten att reformera socialdemokratin

En gräsrotsmedlem som jag är hos S-partiet-han kämpar väl också ”mot alla odds”-även hos partiet,såväl som hos fou-världen,media,näringsliv,kulturliv ? Jag har dokumenterat detta tidigare på mina blogg samt även i mina dikter,noveller och essäer.De sistnämnda har jag tankar att erbjuda för marknaden-dvs. människorna-att ta del av i min ehandelslösning hos domänet vidorg.se.
Får se då,om skattemyndigheten bedömer då,att ”visst,här finns det frågan om näringslivsverksamhet,ej endast hobbyverksamhet.Förlåt-vi tar tillbaka dina underskott som vi nollställd förut,och ger även dig rättvisa bedömningar då du gör avdrag eller försöker bygga upp din privatkoncern Vidorg.Du är nu en av oss”.

Om den nya ekonomiska tillväxtboomen

Ja-vad ska man säga? Nu brinner det i knutarna/klockan är fem i tolv/sent vaknar syndarna.Välj ditt favoritutryck-jag väntar inte att du ska vifta med röda flaggor eller välja mig-Lasse- till svensk statsministerskap.Eventuellt kunde du välja mig till listorna hos S-partiet för riksdagsvalet,eller i europarlamentariker-valet,så att jag kunde komma ut och börja leva i litet annorlunda kulturklimat?
Kanske helheten-världen-skulle få bättre resultat av det? Jag har redan påbörjat ”resan” genom att starta ett nytt internetdomän: vidorg.eu-nu fattas det bara att få litet tillbaka så att jag kan satsa vidare på dess utvecklande,på raskare takt än nu,då firmabygganderesurser sparas ur det dagliga levebrödet.

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,socialentreprenör

© Lasse T. Laine,Vidorg,Uppsala 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar