You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 8 juni 2012

Fog för rättvisan II

Fog för rättvisan II ?

Ref. SvD/Brännpunkt: Visst har Assange fog för sin oro,080612,av Per E Samuelson


Min komment

Jag förstår mycket väl varför en av Julian Assanges advokater,Per E Samuelson,tiger om en möjlig
beslutsgrund för det svenska rättsväsendets hantering av hans fall,eller sättet att hantera det.
Samuelssons analys är väderhäftig och rimlig.Möjligen kunde man tillfoga en psykologisk förklaring.Då kvinnokränkningar nu börjat få den publicitet och mer rättsvis hantering i det svenska rättssystem,ville den kvinliga åklagaren-kanske omedvetet-manifestera detta.Vilket vore då lättare,då ”rättsobjektet” var en utlänning-inte en av oss? Dvs. en psykologisk-etnocentrisk-chauvinistisk handling,som man kan förstå fast det kan riktas kritik mot dylikt.Rättsvisan ska inte ske och argumenteras med bindande kraft med dylika,psykologiska argument (jag ska inte här diskutera mer om olika fall av våldtäckter mot kvinnor,där rätten kan döma negativt mot kvinnan,med argument att ”ord står mot ord”.Man kunde ju utöka evidensbaserade empirin som talar för den våldtagna kvinnans fördel med tex. Beskrivning av hennes efterföljande livshistoria efteråt: långvarig depression,oro,oförmågan att knyta nya mänskliga relationer,avbruten skolgång,att kvinnan känner sig tvungen att söka skyddad indentitet och flytta från sin vanda omgivning etc.Utan att nämnda de skador som våldtäckter orsakat sedan för kvinnans eller offrets närmaste,vilka kan ha liknande drag).

Nej,här luktar det om politiska faktorer.Man kan mycket väl tänka att bakom det hela var en politisk fälla,som Assange-pga av sin naivitet som praktisk rättskämpe-föll offer för.Det finns säkert värre insinuationsmål än hans,men han borde ha förstått att hålla sig borta från dylika,lösa förbindelser-triggade eller statusmässiga,där kvinnorna vill ligga med den framgångsrike.Naturligtvis kan man förstå Assanges handlande om så skett,som kvinnorna säger: han ville väl också känna sin segerns sötma.Att Wikileaks kunnat publicera otalika,vidriga handlingar i världens mest segerrika makt,visande fullständig arrogans mot människovärde och egentligen även mot militäretik.

Den sk. Andevetenskapliga analysen kan också lyftas upp.Då människan utvecklas från emotivt tänkande varelse då hens Sociala Jaget styr hens handlande-dvs personligheten,dess rollbeteende och de värderingar som omgivningen tutat i oss sedan barndomen- kommer man i sin andliga (ej religiösa,utan i mental-etiska,spirituella mening) utveckling-innan man utvecklas till nästa,själsmedveten medvetenhet (Individens själsliga integritet)-till ”ett port” som måste genomgås.Vid denna sätts individen på prov- lyckas hen hantera sitt känsloliv och emotiva tänkande eller inte? Assange är nog av den kaliber att det kan vara troligt att dylikt skett.Naturligtvis kräver sådan här slags tolkning eller analys antagandet av fler-dimensionell syn på individen – dvs dubbla utvecklingsteorin (att vid sidan av fysisk,darwinistisk utveckling,sker det,interaktivt,motsvarande mental-etisk utveckling,allteftersom livsminnes-bärande enhetens återfödelser).Fantastisk om psykologi-och andra fackvetenskaper (fysik,biologi,kemi,mm.) kunde öppna sig för ett helt nytt,bredare vetenskapsparadigm som har andra förgivettagna utgångspunkter (axiomer) än dagens motsvarande som utgår i sin beskrivning av människan endast som fysisk varelse där psykologiska fenomen förklaras genom inlärning eller betingad beteende från omgivningen och omgivande kulturen.Egentligen är det motsägelsefullt av rättssystemet om man inte agerar från etiska utgångspunkter,där människans handlande antas från moget avvägande av alternativ.Det tycks vara att även rättssystemet har svårt att agera mentalt,utan binds med emotiva argument och tolkningar av handlingar,typ psykologiska-etnocentriska eller av status-maktmanipulationer bakom kulisserna,som kan ej heller eller har svårt att dokumenteras,då motståndarna ser till attt sopa igen spåren eller göra sig onårbara i den sociala verkligheten.

Då dylika fall-fast på ett annorlunda sätt-har hanterats socialt-ekonomiskt-politiskt-utan att varken massmedia eller världssamfund satt fokus på det-typ oärliga utvecklingsvillkor för nya vetenskapsparadigmets utvecklande och vad som skett i det fallet (se min förra blogginlägg på www.vidorghelps.blogspot.se i vilket fall det ifrågasätts större saker än det som Wikileaks sysslat med-grunden för hela vår världssamfundets tänkande och värderingar,och möjligheten att komma till en ny,kulturell utvecklingsnivå.Vilket dock kortsiktigt kunde kännas som hotfullt för världens ”härskare”.Ett ypperligt fall för internationell scoop eller värd att översättas i Googles G+-nätverk?) -kunde det svenska rättsväsendet hantera Assanges fall mycket smidigare så det sätt som Per E Samuelson föreslår.Jag kan även utöka hans argumentering mot rättsvisare praktik.Rätten kunde ju ge villkorat förhandsbesked med medverkan av Haag-domstolens representant i rätten-att Assange kommer på inga fall att lämnas till USA,vilket kunde förinta den strategin som kunde tänkas bakom den politiska analysen.Kombinerat-med Samuelsons förslag,kunde denna nya strategi lösa nog fallet ganska fort tror jag.

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,socialentreprenör

Copyright: Lasse T. Laine,Vidorg,Uppsala 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar