You can translate my blogg with Googles help :)

måndag 28 april 2014

Cancersvults i samhällskroppen

Cancersvults i samhällskroppen

Ref.

UNT/A8/Uppsala,Må 28 april 2014: ”Cancerkliniken tvingas stänga”,av Lennart Lindström

UNT/Harbo,Må 28 april 2014:”Restaurangägare utan vatten och el”,av Hans Lundgren

Insändare till UNT

insandare@unt.se

Cancerklinik utan patienter; restaurangägare utan vatten och el

Det var sorgligt att läsa att två framgångsrika verksamheter i Uppsala län har fått svårigheter att fortsätta,respektive driva sin verksamhet då deras drivande personer har mött hinder som känns som oövervinnliga eller försvårande.

Det kan vara intressant att notera,att i båda dessa fall har drivande person,cancerläkaren,respektive restaurangägaren utländsk bakgrund.

I fallet Cancerkliniken UCC i Uppsala,startad 2012 i Uppsala av den folkkära cancerläkaren Haile Mahteme,har landstinget i Uppsala vägrat att remittera patienter till detta privata vårdföretag som startats av den fd. anställda läkaren.Skälen har sagts bero på bl.a. att experten som undersökt villkoren för vårdupphandlingar med landstinget,har skrivit om eventuella svårigheter för patientsäkerhet ifall det skulle uppstå komplikationer.Lanstingspolitikerna,med borgerlig majoritet,har sagt sig vara villiga att remittera patienter till detta privata alternativ som snabbat upp behandlingen av cancerpatienter,men inget sådant har hänt.Andra landsting har dock gjort detta ända till dessa dagar.

I fallet med restaurangägaren i Harbo,som beskrevs i samma UNT,den 27.april,har några personer i hans omgivning betett sig trakasserande,samt den nya hyresvärden stängt stundtals el och vatten vilket försvårat restaurangägaren i hans företag tillika som en anställds boendesituation.

Kan det finnas en gemensam nämnare här? Eller okompetens från landstingspolitikernas och deras expertkonsultens sida?Trots eventuella brister i upphandlingsregler,har politikerna ej förmått förhandlafram-eller varit intresserade att göra det-rättelser eller kompletteringar för upphandlingsregler.Resultatet tycks bli att patienter får lida eller dö i väntan på att landstinget ska skaffa likvärdig kompetens så att landstinget kan själv driva dylik verksamhet. Hellre förstöra kunskapskapital som samlats hos och av en konkurrent med utländsk bakgrund,och indirekt hindra nya arbetstillfällen att uppstå. Är detta den praktiska sidan av högställda mål och tal om rättvisa och jämlikhet i samhället och tillika i vården? Är valda landstingspolitikerna kompetenta för sina poster?

Tillika med polisens hantering av restaurangsägarens anmälningar om inbrott och stöld hos hans restaurang i Harbo,då förundersökningar har gått trögt. Under tiden brottas ju ägaren med förutom personlig stress,även med ekonomi som hotar hans företags fortlevnad.

Personligen är jag inte alls överraskad att sådant här sker och möter konkurrenter med utländsk bakgrund.I mitt fall var Uppsala universitetsvärlden ej intresserad av något nytt vetenskapsparadigm.Ej heller skrevs det något i media eller togs upp i politiken om mina förslag att förnya den lokala sjukvården hos Uppsala Läns Landsting genom de talrika förslag på förnyelse som jag skrev i min uppsats-utredning 1990,samt fortsatte att jobba med i mitt unika fou-projekt 1990-2012.Som även levererade förslag på hur förnya dåvarande SINUS-budgetsystemet eller övergripande  en ny samhällsmodell som jag ansåg behövas för att rädda statliga och landstingsekonomier i framtiden då den pågående samhällsförändringen kräver nya tag.

Finns det alltså en gemensamma nämnare här? Personligen,Haile,synd att du kan nog inte bli tidningsbud såsom jag vars kunskapskapital har en annan form eller påverkan som syns ej så klart som din.Jag rekommenderar flyttning till Stockholm eller direkt utomlands där man uppskattar nog bättre din kompetens eller där samhällskulturen är mer mogen för konkurrens.

Lasse T. Laine

filosof-samhällsvetare,entreprenör (firma Vidorg är dock fn. passiv av integritetsskäl)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar