You can translate my blogg with Googles help :)

onsdag 25 april 2012

Asylens profiler

Om ev. samarbetspartners är tysta,ser inte,vill inte,eller vill samarbeta på ensidiga villkor

ref. SvD/Brännpunkt:Vår uppgörelse måste tas på allvar,On 25 april-12,av Åsa Romson och Maria Ferm (MP)

Sammanfattning

Jag skrev min komment nedan till dessa Miljöpartiet de grönas två toppaktörers utmärkta analys av asylprocessen i Sverige.Partiet hade kommit överens med den sittande Alliansregeringen för att skapa ett övergripande politiska överenskommelse kring asylpolitiken,men den praktiska tillämpningen har hittis uteblivit eller förnyelseprocessen blivit långdragen och seg.
Jag håller med författarna,och vill-som socialdemokratiskt färgad men oberoende tänkare,lyfta problemet till ett snäpp högre abstraktions-och politik nivån (ja,typiskt för samhällsintresserade filosofer kunde man säga).Mitt förslag innebär ett nytt analysinstrument sk. "utstötningscertifikat".Om dylikt kunde kunna skapas och användas i Sverige,skulla landet nog bli spetsdemokrati i världen (mina andra förslag-på ännu mer övergripande nivå-se mina tidigare bloggandet om tillämpningar av det nya vetenskapsparadigmet).
Min komment som blev publicerat i dagens webbspalter hos SvD (tidningen som står på mentala barrikarer för ett förnyat Sverige),innehåller även kort diskussion om långbänks-politiken.
Är det pengarna som fattas Anders Borg,eller viljan att gå till aktiva reformer i överenskommelsens anda som fattas eller är klen,Fredrik Reinfeldt? Det blir vidare intressant att se hur Miljöpartiet de gröna formulerar vidare sitt miljötänkande? Vem vågar ta steget först att offentligt kommentera försök att lyfta den globala ramen med det nya vetenskapsparadigmet och dess nya tillämpningar för fortsatta samhällsreformer? Utan resurser blir vidareutveckling lång,lång utvecklingsväg för X-landet kan under tiden djupdyka eller fastna i kontraproduktiva politiska munhuggnings-praktik eller rävspelsöverenskommelser i syfte att splittra den Röd Gröna Alliansen.

Politiskt pamflett endast eller ?

Författarna- Åsa Romson och Maria Ferm från Miljöpartiet de gröna-har skrivit en bra politisk,dagsaktuell analys,som har även långtids-,strategiska perspektiv för politikutvecklingen i Sverige.Jag skulle själv-som socialdemokrat och sk. invandrare,ävenom jag har ej invandrat hit på asylskäl-vilja utöka både migrationspolitiska överenskommelsen,som rättsäkerhets aspekter innehållet i asylprocessen,genom att lyfta innehållet till ännu mer övergripande nivå.Asyl-processen-flyttning IN eller flyende hit-kunde kunna utvigdas med ev. vidareflyttning UT.
Därför föreslår jag att Sverige kunde vara det första landet i världen (?),som gör asyl-process analysen komplett med ett nytt ”utstötningscertifikat”.Dylikt kunde innehålla analys av de omständigheter som gjort att vederbörande X-person (ensam eller med familj mm) väljer att flytta UT-fly vidare eller flytta från landet.Dylikt kunde vara t.ex.aktiv diskriminering som bemött X,ev. våld i dess olika former (fysiskt är inte det enda),långtidsmarginalisering eller likgiltighet från omgivningens sida som gör att livet blivit mycket tungt att bära eller att det egna,valda livsmålet svårt eller omöjligt att driva vidare på,eller andra skäl som t.ex. fruktan för våld mm.

Ett nytt asyl-analys från vidare samhällsram

Utstötningscertifikatet kunde omvänt kunna användas även bakåtsyftande,då oberoende samhällsorganisationer kunde analysera flyendes villkor om det visat att statens myndighetsanalys varit ensidig eller bristfällig och tillämpning av de officiella reglerna i sin anda motsagt de universiella,mänskliga rättigheterna.Åsa Romsons och Maria Ferms utmärkta analys redovisar dylika organisationer utanför den officella statens sfär såsom landstinget,Amnesty mm.

Vilka skulle vara fördelar med dylik,komplett process-analys (IN-UT-sidan)? Analys av mellanliggande ”box”-samhället-skulle kunna skärpa den sk. hållbarhets analysen eller principen.
I dag används dylika på olika,separata processer (ekonomi,energipolitik,ev. socialpolitik,mm) men ej på samhällsnivån.Dylik analys-om UT-sida analys skulle någon gång behöva göras hur smärtsamt det än kunde bli-kunna ge stöd för det politiska arbetet för att förnya aktivt samhället,utgående från såväl fler-dimensionella,sociala-ekonomiska processer-som samhällstotalitetens relation till naturen.
Jag befarar att dylikt,sistnämnda kommer att bli ett starkt skäl för framtidens asylskäl.
Stöd för dylik,vidare analys finns i min sk. Strukturmatris-teori.Jag har planer att använda den tex i reformering av Euron på EU-nivån-dvs. teorins tolkning i ekonomiskt perspektiv.Det vore bra om samhällsanalyser och aktiva reformeringspolitiska insatser kunde få stöd av samhällsvetenskaper.Teorier är inte några fantasiprodukter eller enbart mentala konstruktioner eller ”sofffilosoferande”.Med deras hjälp kan man både förutse vad som kommer att hända i framtiden-tex. om dylika analyser på olika samhällen sammanfattas globalt av FN tex- och ge stöd att visa punkterna var man kunde rätta till bristfälliga andra samhällsprocesser typ uteslutande mekanismer eller samhällsklimatet att se invandring som problem mm.

Långbänkspolitikens strategi och demokratiprofil

Sedan det där med långbänken.Traditionellt har dylik politik varit tecken på höger partiers taktik-eller kanske strategi-för att hindra att principiella överenskommelser blir faktiska omständigheter.
Globalt ser vi detta tex i långtidsdragna fredsöverenskommelser (se tex. Palestina-frågan eller senaste fallet Syrien,där FN har satt sin trovärdighet på spel i stället för att undersöka hur man kunde tex. reformera sitt eget Säkerhetsråd-institution för att kunna fungera bättre i framtiden),lokalt i olika samhällen där högerpartier haft makten och varit tröga med rättvisare reformer.Hos den polske filosofen Kolakovski var dylikt ett definitionskriterie hur göra en skillnad mellan vänster och högerpartier: strävan att hålla status quo-tänkande.Långbänks-praktik är ett drag i detta.Det är bra att Miljöpartiets två toppaktörer skärper tonen mot den sittande regeringen.Förhoppningsvis kommer det inga mer dylika långbänkar till dagen eller likgiltighet inför andra strävan att förnya den globala ramen,vilket kunde vara skäl för UT-sida flyende eller vidare asyl,skamligt för landet (länder) som formellt kallas demokratier.

Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,socialentreprenör,
entreprenör i tv. passiva F:a Vidorg

Copyright: Lasse T Laine,Vidorg 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar