You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 29 april 2012

Omöjligt för FN? Prova det här..

Omöjligt uppdrag för FN-
en för FN,FN för en ?

ref. DN/Kolumnen:Omöjligt uppdrag för FN,Lö 28 apr 2012,av Gunnar Jonsson DN
och Richard Swartz,i samma DN Kolumnsida:Ekonomiskt laglös land


Sammanfattning

Gunnar Jonsson har skrivit en bra kolumnkomment om det nästan omöjliga fredsuppdraget för FN: att övertyga Syriens diktator Bashar al-Assad om fördelar att hålla sin överenskommelse med FN.
I stället att göra det,skriver DN kommentator:"När observatörerna kommer håller sig al-Assads hantlangare i bakgrunden.När FN-personalen åker därifrån dyker säkerhetsstyrkorna upp igen för att utöva repressalier mot dem som vågat tala".Säkert en ofta använd metod även i länder där formella demokratier hyllas,men i praktiken de maktlösa kuvas i ekonomiskt laglösa landet (se Richard Swartzś kolumnartikel ovanför på samma sida av DN).Det är säkert även många andra från västländerna och i angränsande grannländer,som känner sig frustrerade åt FN:s fredsuppdragets både hafsiga innehåll som den fruktlösa processen tv i dess uppfyllande.Undertecknad,en alterntivtänkare,rekommenderar här alternativa metoder,då Gunnar ropar efter det:"Kanske är FN-observatörerna meningslösa.Men någon enkel väg ur återvändsgränden är ännu inte synlig".Här syns några förslag.Kommentarer?

Satir

Om du läste mitt förra blogginlägg om asylprocessen,märkte du kanske att mitt förslag på "utstötningscertifikat" kan tolkas även som satir? Utstötscertifikatet-definieras av mig i sakinnehållsmening som ett dokument som asylsökande kan ha mig sig,då annat lands samhälleliga organisationer har efter en egen utredning (till skillnad från statens offentliga sådan som är bristfällig och ger stöd för utstöttandet och utvisning vidare från landet dit asylsökande flytt i hopp om fristat) författat ett stöddokument som asyl-utvandrande kan visa till ett nytt IN flyttningslands asylmyndigheter.

Hur vore det då tex att Sverige offentligt publicerade "Årets globala Utstötarcertifikat" och högtidligt-med prispengar-gav det till Bashar al-Assad.Penningsumman skulle ges under villkor att han hämtar den personligen.Haag-domstolens "hantlangare" skulle gömma sig bakom draperiet och ingripa då han dök upp?

Clowneri och ordlekar

Vad sägs om följande: "pAssad där i Bas js H ål ? Ar.. (AR kan här tolkas som "det gör ont-mer..,dvs. sadomasokistisk person den där Bashar ?)


Religiös hyckleri

Man kunde eventuellt använda religiösas fanatism,som motvänt skulle kunna användas på ett annat sätt: dessa krafter av social energi i den politiska motståndskampen.Vad sägs om följande:

"Allah al Assad - bevara freden " eller "al Assad i Syrien-hör Allahś röst i hans fingrets skrivande"

(Peka inte mot mig nu.Denna sistnämnda sats ovan innehåller teoretiskt en annan Guds-syn:historiskt kan vem som helst bli/vara "Guds finger",ej endast hans ende son,vilket kan tolkas som hybris eller ett visst initiationssteg i den dubbla evolutionsgången.Jesus har säkert redan utvecklats vidare,förbi korsets-hybris-hänger ni med i min alternativtolkning? ).


Global företagarfront

Företagarna-ett innovativt och strävsamt folkslag som vänder sig mot framtiden och investerar-trots att tex. myndigheterna i ekonomiskt laglösa landet kan när som helst dra undan mattan för dina långsiktiga,strategiska investeringar som tv. visat underskott-genom att roffa dem till staten med ett penstreck,nollställa dem tex-kunde enas globalt med följande:

"En fikon åt Al Assad- matkonvoj åt de fruktlösa"-

dvs. om var och en av företagarna i olika länder ger en summa,motsvarande priset för en fikon,kunde man investera en matkonvoj till Syrien,med namnskylt ovan på båtar,alternativt FN-hjälppåsar åt folket som FN-distributörer kunde dela ut gratis och få folket att skratta.Diktatorns trovärdighet skulle ifrågasättas med skratt och visandet av en alternativ metod: ge mat åt folket,i stället för kulor.Den logiska lemman-följdsatsen-kunde vara: varje företagare som har investerat i dylik fikon,kunde dra av det i givarlandets offentliga "demokrati-bidragskontot"-dvs. som gåva.


Global FN-tävling

"Årets diktator". Jämför med Utstötarcertifikatet och dess hantering ovan.Alla personer som skulle ev. kunna tänkas passa in i standardiserade profilen för priset,skulle få en personlig kallelse för att delta,högtidligt given av landets FN-representant tex. och bevakad av global media.

Slutsats

Hoppas att mina förslag ovan kan användas i kampen för freden i Syrien.Det står även långsiktiga strategiska frågor i spel här:frågan om FN:s trovärdighet,och speciellt om dess nuvarande organisering av Säkerhetsrådets vetoförfarande då några diktaturvänliga stater kan blockera dess arbete.Första FN avslutades i katastrof-hur händer det med den här andra? Börjar länderna säga upp sig från medlemskapet som håller inte måttet i tex. dess skicklighet att bygga sina organisationer,med långsiktiga strategier.Om jag har här kunnat ge bidrag som tänkare i form av socialantropologisk metodik (sk.tillämpande socialantropologi) i väckandet av sociala processer som kunde bidra till FN:s fredsprocess i Syrien,är jag nöjd i min Avatar of Synthesis-profil.

Du-ditt bidrag vore att sprida budskapet om dessa förslag vidare,till de offentliga myndigheter och offentliga maktpersoner som skulle börja jobba med alternativa metoder då den kritiska alternativtänkare-massan skulle bli stor.Du är väl med?


Lasse T. Laine
filosof-samhällsvetare,entreprenör (firman Vidorg tv. passiv av integritetsskäl)

Copyright: Lasse T. Laine,Vidorg 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar