You can translate my blogg with Googles help :)

lördag 9 augusti 2014

Digital framtid ?

Digital framtid? Ja tack-en reformerad sådan

Eller kan vi människor vänta att framtiden blir ljus i våra demokratier då det verkar att människor och lagstiftning är ej mogen än för den omfattande förändringen som gällande-och kommande-digital-fysisk ”revolution” innebär?

Finns det motsägande fenomen-såsom spam-eposter,bluff faktureringar från brottslingar,digital uppföljning av medborgarna från olika typer av statsmakternas sida mm.-som ifrågasätter den ljusa bilden av vår framtid med den teknologiskt-fysiska,digitala revolutionens hjälp?

Eller ännu mer-om vi anser att det nya vetenskapsparadigmet och dess olika förslag på både teknologiska områden,och i olikformade samhälleliga lösningar och förändrade värderingar-skulle ge ännu bättre framtidsbild,med bättre tillit människor emellan,i hela världen?Hur skulle dessa frågeställningar gestaltas då?

Ref. Svenska Dagbladet/Nyheter: ”Ny lag ska få stopp på bedrägerivåg”,Ti 5.aug-14,av Ia Wadendal

DN/Debatt:"Övervakningssamhället.Sverige ignorerar historiskt EU-förbud mot datalagring",Lö 9.aug-14,av Max Andersson (EU-parlamentariker MP),Christian Engström (fd.EU-parlamentariker PP),Anders Erkéus (redaktör eusverige.se),Fredrick Federley (EU-parlamentariker C)

DN/ledarekolumnen:"Antirasism inte rasismens motsats",Lö 9.augusti-14,av Golnaz Hashemzadeh,grundare av organisationen Inkludera Invest,författare och fristående kolumnist i DN

Motsägelsefulla data

Sedan jag startat min firma Vidorg i november-86 på villkor av den lagen som gällde då-att kunna dra av gjorda investeringar i firman från löneinkomster då utvecklade min firma Vidorg vid sidan av som biverksamhet (lagen förändrades dock efter ett år,varvid jag-som trodde (tror fortfarande) på min firma och dess grundläggande firmaidé av ”integrering i vid mening” grundad på det nya vetenskapsparadigmet och dess tillämpningar som jag utvecklat på denna sociala plattform då universitetsvärlden visade sig att inte fungera-tog ett firmalån genom att pantsätta min lägenhet)- har jag satsat på datorer. Först i Macintosh-världen,sedan i OS 2 -plattformen,senare även i Windows- och sist i Linux-världen. Jag lärde mig att använda datorer,programmera litet,söka i olika databaser ute i världen,sända epost samt delta i olika forum i olika länder (mest på engelska,men även på svenska och finska).Tillika försökte jag sälja mina produkter och tjänster med egna webbsidor och hade en liten export-framgång i mitt fd. Hemland Finland,nämligen på Åland.

Under tiden-sedan internets genomgång-har data-användningen blivit varje mans vardagliga syssla-antingen i jobbet eller i skolan och utbildningen eller på fritid och i privata kontakter. Tyvärr har med det även skett en explosionsartad tillväxt av spam-epost,bluff faktureringar från brottslingar samt även massiv övervakning från statsmakternas sida i sökning efter terrorister-dvs. Människor och organisationer som med det fysiska våldet som medel försöker få gehör för sina idéer och mål. Det verkar att det gamla paradigmet eller tron på det goda och de onda och deras kamp i världen pågår fortfarande-även på internet och i den digitala världen. Varje förbättring av nya steg i programmeringskonsten motsägs av motsvarande drag i utvecklandet av virus,trojaner,digitala bomber mm. Djävulskap. Militärer skriver om och positionerar sig strategiskt även för digital krigföring!

För mig som filosof-tänkare är detta sorgligt då dessa fenomen visar att människor är ej tillräckligt mogna att använda den fina teknologin som våra tänkare och ingenjörer och programmerare skapat. Kunde jag visa vägen ur motsägelsen?

Först om egna erfarenheter av den mörka sidan av internet-samhällsberättelser

1. Jag har själv fått motta både spam-eposter och virus attacker vilka jag dock kunnat hantera hittills med programvaror som delvis skyddar för sådant och försök att kontinuerligt följa utvecklingen på området.

2. Jag har även blivit utsatt för bluff-faktureringar: först från ett svenskt företag som skickat provprodukt-som jag sedan avsagt mig från att köpa i framtiden-men blivit falskt skickat ett orderbekräftelse och faktureringar. Detta lyckades jag dock avvärja genom att först bestrida fakturor,samt säga att jag kommer att kontakta DO-Diskrimineringsombudsman då ansåg att skickande företag som använt inkasso-företag trodde att jag som invandrare var ett lätt mål-kortsagt att företaget skulle bli snärjt i en långdragen juridisk process. Efter det togs fakturor tillbaka.

Den andra bluff-faktureringen skedde av ett lokalt P-bolag P. Som lappat en parkeringsavgift ävenom jag hade dagar innan förvärvat platsen som egen. De vägrade dock att dra tillbaka sin böt,den lokala polisen sade att de kunde ej göra något då det var sk. civilmål och Tingsrätten-då jag frågat i ärendet svarade med intetsägande svar. I det skedet tog jag sedan kontakt med Civil Rights Defenders nätverk och deras advokater och meddelade detta till P-bolaget som min brf Djäknen använde. I det skedet gav dem efter och bad om ursäkt för ”fördröjt ursäktshantering”.

Den tredje-pågående-gäller mitt hotellbesök i forna hemlandet Finland och anlitandet av ett lågprishotell O. Som har sitt nätverk i alla nordiska länder. Då jag hade två ansträngande resedagar bakom mig via Arlanda-Helsingfors och övernattning där i ett annat lågprishotell och sedan tågresa till Tammerfors för festen där,och kom in i rummet i hotellet som hade ingen mottagning utan endast rum bakom digitala lås,möttes jag direkt efter att stigit in i rummet av ett falsklarm med ihärdig pipande. Då jag försökte avlägsna alla möjliga orsak för det genom att flytta mina kläder mm. Bort från närvaron av röklarmet i taket-dock utan att lyckas,och hade ej telefon i rummet för att kunna ringa in om felet,ställde jag stolen mellan dörren och gick ut letandet efter hjälp.Förgäves.Tillbaka i rummet svor jag,fick någonslags raseriattack då hade velat endast sova direkt,började må illa med höjd puls och sedan blackout. Hade lagt mig i sängen,hörande ihållande pipande.

Efter ca. 40 minuter kom servicepersonal med vakten och knackade i dörren,varvid jag släppte in dem. Servicemannen sade att man hade gjort något med larmet,som jag sade att jag vet ingenting om. Han försökte laga den och sade att komma igen om lagningen ej lyckades,vilket det ej gjorde. Efter besöket den andra gången,efter ca. Ytterligare halvtimme,lyckades han dock laga den och larmet upphörde. Då det gick ut,frågade jag om dörren hade något larm,varvid fick svaret att ja,om dörren blir ej låst. Själv hade jag låst dörren genom att vrida låsknappen åt höger som man brukar göra,samt-efter att har hört någon att göra något ute med ellåset,satt på även säkerhetskedjor.

Till min förvåning fick jag-sedan hemkommen från Finland-motta en förfrågan om besöket från både resebyrån E. Som förmedlat hotellet och O.hotellrörelsen,vilka jag ej besvarat då hade känt förargelse för mitt misslyckade hotellbesök. Sedermera fick jag en kravfaktura från lågprishotellet med motivering av falsklarmet pga att ledningar lossnat från röklarmet,vilket jag ej gjort då larmet börjat direkt,och utan skäl tillika som att det fortsatt även efter servicepersonalens första besök. Varvid jag drog slutsatsen att företaget använder en medveten strategi i sin falskfakturering då dörrlarmet-som orsakat falsklarmet var ej kopplat till larmcentralen. Om så hade varit-hade servicepersonal reagerat direkt.

Kunde det bakom ledningsbrott fel som angavs som skäl för larmet,vara något annat? Att någon hade antingen fjärrstyrd larmet med bugg,eller placerat en dold,fjärrstyrd larm i rummet för att få mig att få dö i hjärtattack? Eller var det en medveten strategi hos lågprishotellet O. Att orsaka falsklarm,för att sedan få sina gäster att demolera larmet (vilket sades att ha skett i hotellet tidigare av den COO-personen som övertagit ansvaret för hantering av min reklamation samt fortsatt ansvar för kravhanteringar) för att sedan kunna skicka sina ytterligare fakturor-dvs. Bluff-faktureringar?

Då jag-som även samhällsvetare-har en bredare syn på fakta än han har (endast pengar och elektriska spår är centrala för honom)- argumenterade jag detaljrikt varför jag vägrat att betala deras kravfakturor,vilka också visat sig ha motsägelsefulla drag: först kravfaktura på 337,85 euro (då själva hotellräkningen kostat mig ca. 65 euron,591 kr),sedan direkt krediteringsfaktura med samma belopp,för att sedan höjas till 459.37 euron med tillägg för Securitas vaktens räkning. Då jag reklamerat felet till E. Reseförmedlare innan jag fick motta krav-och krediterings fakturor och sedan förhöjda sådana sedan COO hade tagit över ansvarat för ärendet som jag bestridit med falsk innehåll-att jag skulle ha orsakat larmet själv vilket var befängt då framkommen i rummet ville endast lägga mig direkt och sova i stället för att ha blivit utsatt för tortyrliknande pip och illamående som följd av raseriattack-vilket kunde ha slutat som hjärtattack med dödlig följd som resultat,har jag fortsatt att hävda min tro att det är ett medvetet planerat affärsstrategi från O-bolagets sida för att förskansa sig ytterligare ersättningar utöver sina lågpris.

Dvs. den här gången blir jag eventuellt tvungen att göra polisanmälan men av annan art än den förra: nu är det frågan om brottsmål där min anmälan handlar om:

- hatbrott (att jag var svensk med finsk bakgrund; eventuellt pga att jag var även alternativtänkare som skulle sättas dit och djävlas ytterligare utöver det som hänt tidigare i mitt liv med social-ekonomisk marginalisering och förstörd karriär mm.)

- att jag blivit utsatt för fara för liv och hälsa då kunnat dö som följd av detta falsklarm-sådant borde ej förekomma enligt mig i modern,branschstandarder följande hotellverksamhet. Kortsagt-då jag skickat mina PayPal-kontrafakturor för dels fara för liv och hälsa,dels för konsultråd för att åtgärda felet (vilket jag även frågade i rummet och ev. tack vare det fick servicepersonalen larmet att sluta) och försvara andra ev. kunder som kunde bli utsatta igen för samma fel (falsklarm utan synbart fel eller orsak för röklarmet eventuellt pga. Dörrlarmet),

och - att de ej avlägsnat felmöjligheter för falsklarm trots att sådana skett tidigare enligt COO,och att det pågått samtidigt diskussion om larmet i hotellets chattrum vilket visade att även andra hört larmet och att det därvid var ej någon inbillning av mig (befängt det också,eftersom jag är en lugn och stabil person).Tvärtom-genom att ha kvar falsklarm-möjligheten,kunde företaget eller dess insiders tjäna pengar och fakturera även för vaktbesök.

- då COO's (ChiefOperationOfficer) fakta-argumentering visar synbara brister-för honom räcker det elektroniska spår i fjärrläsningstavlan-ej kundupplevelser,faran för liv och hälsa,kundbemötandet mm. sk. mjuka fakta,kan detta läggas som ytterligare brist i företagets verksamhet,som-enligt mig-är helt enkelt ett bluff-fakturerings företag eller där sådant används som komplettering av affärsintäkter.

Tillit till rättssystemet ?

Mina tidigare erfarenheter av det svenska rättssystemet är negativa. Så hade skett i felbedömningar då det hade tagits beslut i min skilsmässa angående barnens faktiska vårdnad (”penningrättvisa” enligt mig),då skattemyndigheten hade stulit mina underskott som de tidigare hade godkänt att rullas vidare men som sedan plötsligt underkänts med argument att min firma var hobbyverksamhet vilket godkänts sedan av länsrätten och vidare kammarrätten och att då jag sedan som protest hade lämnat tillbaka min FA-skattesedel hade de ej upplyst mig om att nu lägs firman ned då jag själv velat endast ta paus i mitt koncernbyggande (av flera firmor).Kortsagt blivit utsatt för samhällsstöld och deprivation som orsakats av statsmaktens motstridiga hantering av villkoren för firmastart (se ovan: först kunna dra av investeringar från löneinkomster,sedan-efter ett år-hade lagen tagits bort,men jag redan startat firman på tidigare premisser och skuldsatt mig i mina långsiktiga,strategiska investeringar,pr,export och mässbesök utomlands stödjande firman uppbyggande).

Räcker tingsrätten nu,får jag stöd av DO och/eller CRD (Civil Rights Defenders) nätverk som kämpar för människor vars mänskliga rättigheter hotas,eller får jag vädja till olika ambassader och deras kontakter och ev. gå ännu längre då jag kämpar för det nya vetenskapsparadigmet och dess nya,annorlunda verklighets-och människosyn och förnyade värderingar som kan tänkas upplevas som hot för dagens penningrättssystem och makt?

Positiva ljusglimtar som stöder den nya,vaknande kampen för rättvisare internet

Artikeln ovan-att svenska polisen kommer att starta en centraliserad myndighet NBC (Nationell Brotts Center ?- det näms ej i refererade artikeln ovan vad namnet är)- för att kunna hantera ökande antal bluff-fakturerings brottslighet välkomnas därför av mig. Eventuellt kommer mitt sistnämnda,ej ännu lösta case-skötas därifrån,vilket jag tackar polisen redan på förhand.

Annorlunda data från parapsykologi som stöder uppbyggandet av det nya nätet

Själv har jag tidigare varit i kontakt med polisen och upplyst dem i enstaka fall då jag känt att något är på tokgörande eller värd att uppmärksammats. Tillika tog jag kontakter med USA-presidenter då jag varnat deras stab inför krigsinterventioner i Irak och Afghanistan,då utan att fått något respons tillbaka. Då jag som sanningssökande student i filosofi forskade om parapsykologi fann jag berättelser att polisen i Holland använt psi-känsliga personer som hjälp mot brottslighet. Därför-om jag anser att jag kan ev. hjälpa till i sådant i fortsättningen,kommer jag att göra det fast mitt intresse är mer i de stora lösningarna och drag i samhälls-och kulturutvecklingen. Hur utveckla nya politiska program för att lösa arbetslöshet med ny ekonomiteori och nytt,fler-dimensionellt tillväxtprogram,hur ev. utveckla nya teknologier som jag enligt mig innoverat men omgivningen ej värderat eller diskuterat om (se mina tidigare blogg artiklar ovan).

Här är i korta drag de slags empiriska data som det är frågan om:

1. ESP-fenomen:

klervoajans,kleraudiens,psykometri,telepati,seendet i drömmar,prekognitivitet,utanför kroppen upplevelser,ev.även sk.röstfenomen

2. Sk. alternativa energi-fenomen:

materialisationer,levitationsfenomen,dematerialisationer,healing-fenomen,sk. Backster-effekter av fotografier i högenergifält som visar att även växter har dylika fenomen där fältet av energi syns ävenom den fysiska delen är borttagen (hos människor-sk. fantomfenomen av borttagna armar/ben),psykokinesis-fenomen

3. Fenomen som gäller i diskussion om det finns själ-medvetande efter den fysiska kroppens död (Survival-frågan)

korskorrespondens,utanförkroppen-upplevelser,forskning om barnens minnen av förra återfödelser,återfödelsemärken,sk.underbarn som ev. visar färdigheter som man skaffat i tidigare liv,poltergeist-fenomen,spöken (apparitions)

Själv har jag skrivit en populärvetenskaplig artikelserie redan på 80-talet om återfödelseforskning i en populärvetenskaplig tidskrift Ultra som lär ha påverkat på utvecklingen av forskningen i ämnet i Finland. Om vetenskapen och filosofi-institutionen hade fungerat i Uppsala,hade jag velat bli återfödelse-expert och fortsatt den forskning som bedrivit av bl.a. doktor (professor) Ian Stevenson i USA. Dock med mitt intresse att utveckla nya,bredare teorier i fysik,biologi,kemi mm. För att kunna grunda diskussioner på bredare fält än han och parapsykologerna gjort tidigare.

Till förargelse för brottslingar och de som velat ha kvar den filosofiskt-materialistiska synen på människan-att människan består endast av den fysiska kroppen och att mentala och andra fler-dimensionella upplevelser grundar sig endast på fysiska händelser i den fysiska hjärnan.

Är det därför det händer så mycket ondska i världen just nu? De makter som velat ha det gamla paradigmet kvar-och ”penningrättvisa”- kämpar för sitt,och ger ej lätt efter? Ha förtröstan,de vinner inte.Människor blir vaknare och vaknare,och ifrågasätter mer,delvis tack vare bättre utbildning men även bättre kommunikation med hjälp av nätet,och nätet kan utvecklas vidare,och troligtvis även sammankopplas med det icke-fysiska,typ psi-färdigheter.

Den alternativa,nya synen på datalagring

Den andra,refererade artikeln ovan visar att vaknandet har nu börjat.EU-domstolen har nämligen i dess dom den 8.april i år enligt artikeln ogiltigförklarat EU:s tidigare sk. datalagringsdirektiv,då internetleverantörer skulle vara skyldiga att lagra en viss tid all typ av digital datatrafik i sina register.För att vid behov kunna användas av brottskämpande mm. myndigheter för sin verksamhet.Författarna menar att denna dom är ett genombrott för den nya rättighetsstadgan som blev till med det senaste Lissabon-fördraget som skyddar mänskliga rättigheter nu även formelt i EU-lagstifning.Enligt de skulle nu svenska myndigheter böja sig för denna nya syn,vilket återstår att ske.Den nya förslaget för stiftandet av NBC-enhet hos polisen mot sk. bluffakturering och andra databrott är dock en bra början.

Kunde jag även-mot bakgrund av det nya paradigmets nya,fler-dimensionella verklighets- och människosyn-lyfta upp ännu en tilläggssyn till? Nämligen-om det är så-vilket jag har starka skäl att tro på då jag kan enligt mig förklara vetenskapligt de hittils sk. anomala,oförklarliga data ovan-vilket beror på att parapsykologin har ej bra teorier för att förklara eller ställa alternativa hypoteser för förklaringar och direkta/indirekta tester-lagras allt vad vi gör i det själ-medvetandet som blivit till,utvecklats med tiden,i det mänskliga psyket.Då tidigare religioner har diskuterat om "karmas lag",kunde jag nu förklara dylika lagringar av händelser/dåd/mänskliga beslut med den nya kausal-teorin och den nya funktionsteorins princip som binder ihop allt i kosmos.Att lagbundenheten sker och data binds ihop i tiden-gående fram och tillbaka.I min alternativa fou har jag tagit del även av ufologin och sk. andevetenskapernas beskrivningar,varför även dessa slags data (ufos och änglar) kunde förstås genom ett annorlunda fysik-fler-dimensionella rumtiden.Då denna artikel är ej en diskussion om den nya fysiken,fortsätter jag ej mer om det här,utan får endast ge en glimt vad framtiden kan bära i sitt sköte.Nya vetenskap,nya upplevelser,men även bättre förståelse för alla religioners syn på den gyllene regeln men nu-till skillnad från vädjan till auktoritetstro (Bibeln,Koranen) eller emotionellt tänkande,genom mentala förklaringar och en annorlunda helhetssyn på livet som ett öppet system där allt binds ihop men var och en (får) utvecklas i sin egen takt och i sinom tid tar själv ansvar för sin fortsatta utveckling.Jag är säker på att både nationell,eu-och världspolitik skulle vinna att tillåta en öppen diskussion om det nya,historiska läget eller möjligheten av att "allt kunde bli nytt".En sann revolution på kärlekens och kunskapens grund såsom beskrivs även i den tredje,utmärkta artikeln ovan av Golnaz Hashemzadeh.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare, entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar