You can translate my blogg with Googles help :)

fredag 22 augusti 2014

Framgångsrikt strategival ?

Framgångsrikt strategival ?

Eller: genom att låta regeringsmatchen att dunsta så att slagfältet klarnar-en pyrrhusseger?- blidkar jag framtidens vinster-visionens stärks,förnyelsestrategin likaså-och kvar står det som betyder mest för oss alla: får förnyelsen en chans?

Ref.

DN/ledare:”Valet 2014-ett verkligt dilemma”,Fre 22 augusti-14

DN/ledarspalt:”Retorik-politik är mer än ord”,Fre 22 augusti-14,av Håkan Boström,ledarskribent

DN/valmanifest eller reklamsida: ”Hej Fredrik Reinfeldt,Stefan Löfven och övriga partiledare”,Sverigedemokraterna,underskriven av Jimmie Åkesson-SD-partiledare

SvD/Brännpunkt:”Så försvårar vi för fakturaskojarna”,Fre 22 augusti-14,av Mats Odell,riksdagsledamot och ordförande näringsutskottet (KD),Caroline Szyber,riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson (KD),Stefan Svanström,riksdagskandidat,Stockholms stad (KD)

SvD/Nyheter:”Hettan stiger i spelet om ny regering”,Fre 22 augusti-14,av Lena Hennel,anställd politik journalist hos SvD/fristående skribent?

Låt Wittgenstein vila- ta språnget till en ny filosofi

Det är intressant att se hur valet frambringar nya synpunkter på att se även det som sker-i valtider,då argument för egen politikens förträfflighet eller mot motståndarens missdåd slängs fram i accelererande takt i strävan ”att få makten” i politikens värld. Jag ska inte ta här upp frågan om den politiska makten har en reell makt att påverka samhälles-och civilisationsutvecklingen,utan koncentrerar mig till frågeställningar om analyser av det som sker politiskt,meta-analyser av analytikers verksamhet samt de förslag som de politiska kombattanterna framställer. Det sistnämnda kunde även ha ett mål som är ett delmål i mitt eget syfte: att påverka politikens värld så att den utvecklas vidare-strategiskt- för att ta sig an de stora frågorna som vi alla står inför både här i Sverige,i Norden som i EU och världen. Då jag har ej resurser att peka med handen åt mina styrkor-”ditåt”- utan får själv kryssa mellan de grynnor och grund som jag själv möter i mitt dagliga liv som marginaliserat tänkare och förfelat entreprenör,lyfter jag mer upp referenspunkter till sakfrågor såsom jag ser det i egenskap av filosof-samhällsvetare och entreprenör som kämpar i dessa flertaliga ”fronter”: i vetenskap,i politik,i närings- och kulturliv. I alla dessa med den image eller trovärdighet som skrivits på pannan av omvärlden-de som är kyniska,likgiltiga eller de som varken har intresse att förstå eller vilja att låta förnyelsen att komma fram och aktivt motverka den. Ska jag kalla de sistnämnda som onda makter? Men låter svaret bli-till referenspunkter och sakfrågor som lyfts fram även i ledaren ovan samt i de refererade artiklarna.

Håkan Boströms ledarkommentar hanterar dagens valrörelse från den analytiska sidan. Han skriver hur politikens värd hanterar om de stora frågorna som är komplexa och svåra att bryta ned i sina beståndsdelar. Därmed visar han den analytiska tradition som härskar i dagens vetenskapliga värld. Han sysslar även med begrepp såsom politikens slagord,och vill visa att ordanvändningar är en central del i politikerns verktygslåda: ”för en politiker är språket ett verktyg,ungefär som hammaren för en smed”.För att hämta stöd för sin tes refererar han även till filosofin i dess sanningssökande (vad är verklighet,hur vet vi om den,hur framställer vi den,varför och liknande frågeställningar) och till en av den gängse filosofins stora lärdomsfader: Ludwig Wittgenstein.

Wittgensteins mest framstående verk (som refereras i hos Boströms artikel) uppstod i den filosofiska kontexten då logiska empirister försökt bevisa att det går att framställa fakta i absolut mening genom logiska påståelser om verkligheten. Då detta visade sig att vara en omöjlighet,reagerade Wittgenstein genom sitt verk och framställde att det som filosofer och vetenskap egentligen handlar om är språkspel. Ett elegant motdrag för att kunna undvika logiska empiristerna dilemma eller återvändsgränd. På så sätt uppfattar Boström nu politikerna och deras språkspel,men är medveten såsom de analytiska filosoferna (som stannat kvar i det gällande vetenskapsparadigmet såsom även Wittgenstein då de antar en absolut sanningsbegrepp och verklighetssyn även om de relativiserar metoder att nå den) att politiken går även längre än så:

” Politiken är en blandning av fakta,känslor och värderingar. Där råder konflikt mellan kort och lång sikt,mellan olika grupper och intressen och mellan oförenliga värden. Men där finns också en verklighet att förhålla sig till”

För den som velat förnya både filosofin och den social-ekonomisk-politiska och kulturella verkligheten såsom dessa upplevs och erfars i dag (se mitt slagord ”real change” som jag använt i de sociala medierna tidigare då jämfört mina förslag med politikern Obamas och andras) är Boströms analys intressant,men tyvärr-den stannar inom gällande syn på politik,vetenskap,värderingar: att fakta,känslor och värderingar uppfattas som skilda ting eller sakförhållanden fast de hänger i hop i utvecklingsskala både med sakinnehållet och erfarandet i en verklighet som är ett mångdimensionellt,öppet system,ej någon given,absolut verklighet som man kan veta mer och mer om eller spela ordspel om skickligare och skickligare,”för att vinna kampen”.

Vad är då den verklighet som Boström och andra analytiker och även politiker som ej velat-eller ha vågat-ta spånget till en faktiskt flerdimensionell syn på verklighet enligt det nya vetenskapsparadigmet?

Valårets 2014 dilemmor i Sverige

DN-ledaren ovan lyfter upp både det dilemma som man upplever som centralt i svensk politik just nu och de sakfrågor som skulle åtgärdas mer framgångsrikt för att kunna vinna ”valmatchen”-på riktigt. Det dilemmat som ledaren målar är att kommande valet står mellan två politiska alternativ,utan att spelarna kunnat ge entydiga eller trovärdiga svar på lösandet av sakfrågor såsom frågor om integration (av nyanlända,av tidigare invandrade eller utanförstående),jobben och ekonomin.

En annan artikel i Svenska Dagbladet (se artikel ovan: ”Hettan stiger i spelet om ny regering”),lyfter upp mer detaljrikt det dilemmat som S-partiets ledare Stefan Löfven står inför: kunna hantera Allianspartiers kritik så att regeringsbildning blir möjligt-med både trovärdighet och strategiska valmöjligheter och riktlinjer på både kort och lång sikt.

Enligt artikelförfattaren Lena Hennel består Allianspartiers kritik av flera taktiska spel: - Moderaternas ledare och statsminister Fredrik Reinfeldt säger rakt av: de respekterar att ny regering bildas av det block som får majoriteten-hans regering avgår om de tre rödgröna partierna blir större än Alliansens: ”int min regerings-argument”

- Folkpartiet och Centern har en annan negativ strategi: de har inte några planer att att hjälpa Stefan Löfven att bilda en regering som skulle bli trovärdig-dvs. Vill ej vara med i en ny regering där han är statsministern

- gemensam Allians-strategi är sedan omformulering av det parlamentariska läget. På sätt och vis en relativisering av den: Allians partier stödjer en ny rödgrön-regering endast om de kan få en ny budget godkänt inom Riksdagen,med majoritetssiffror. En intressant tolkning av parlamentarismen-kanske på sätt och vis steget mot det nya vetenskapsparadigmet och dess flerdimensionella verklighetssyn där det finns ej någon absolut verklighet där borta-någonstans-som man kan prata/vetenskapa om eller spela politiskt om.

Vad är då S-ledarens möjligheter då han-såsom Allianspartier-har uttryckt den rödgröna-regerings parlamentariska sits så att de vill ej acceptera att bli beroende av Sverigedemokraternas stöd.

Vad vill då Sverigedemokraterna- vilka är deras dilemma?

Som jag skrivit ovan vad de nya politiska och samhälls-ekonomiska strategier som grundar sig på det nya vetenskapsparadigmet strävar efter- ”real change”,se mina tidigare blogginlägg som har dock ej lyfts upp i media eller politik,till nu. Sverigedemokraternas slutsats i deras säkert påkostade annons (som jag som marginaliserat tänkare med min kamp även i den politiska ”fronten” har ej pengar för) att ”det är dags för förändring,förändring på riktigt” är en parafrasering och dålig plagiat av det språnget som jag syftar till.

-Det gäller ej en förändring utan förnyelse”- det nya vetenskapsparadigmets syn på politik

Jimmie Åkesson-SD-partiledare som undertecknat deras valmanifest eller skickliga reklamsidan i dagens DN,framställer fortfarande invandringspolitiken som det centrala instrumentet för förändringen i svensk politik.

1. I SD-reklambladet hänvisas till olika partiledares tidigare diskussioner att invandring är en vinst för det svenska samhället (argument för detta lyfts ej upp: dels vad forskningen visat,dels av en eventuell,möjlig ny strategi som jag ska ta upp nedan)

2. Mot detta lyfts propagandistiskt upp statsministerns senaste tal om väntande stora kostnader för kommande invandring (troligtvis på grund av händelser i omvärlden såsom Syrien,Irak och annanstans där FN och världens politiker har ej kunnat lösa de olika kriser som härjar och orsakar flyktingströmmar)

3. I nästa steg-logiskt- lyfts upp nu svårigheter att få budget att gå i hop i Sverige där det finns behov som skulle åtgärdas: se stora frågor som DN-ledaren lyfter upp. I SD-reklambladet lyfts dessa upp även i detaljer.

4. Frågan blir då: hur tänker de andra partiernas ledare att få den svenska ekonomin att gå ihop om invandringen och flyktingströmmar kommer att kosta så mycket att även statsministern säger ”att Allians-partierna.. lovar nära nog ingenting i den här valrörelsen”

5. Ska ekonomin fås gå ihop med att skatterna ska chockhöjas? Sverigedemokraterna vill ha klara besked om detta- till skillnad från Allians-partiernas ”negativa strategier” (se ovan) 6. blir deras strategi: ”det är dags för en mer kostnadseffektiv flyktinghjälp i krisområdenas närhet”.Det logiska lemmat-följdsatsen-blir då: ”det är dags att prioritera svensk välfärd och att stå upp för utsatta och svaga grupper i vårt land”.

Stora ord-men hur sker det då ”i verklighet”.

Kristdemokraternas valstrategier

Några kristdemokraterna har i dagens Svenska Dagbladet skrivit om en intressant fråga som tangerar även den svenska välfärden på ett mer konkret sätt än Sverigedemokraternas stora ord ovan. Nämligen i frågan om brottslighet och speciellt om bluffakturor som många av Sveriges företagarna har blivit drabbade av,minskande därmed deras både tro på ”systemet”,intresse och tid att fortsätta investera så att nya jobb skapas,samt samhälls tillit behålls. De skriver även om behov av bättre möjligheter för företagarna att få sina överklaganden mot myndighetsmissbruk eller myndigheternas odemokratiska praktik hörda,åtgärdade och institutionaliserade så att båda dessa avigsidor i det svenska näringslivet avlägsnas,till förmån för oss alla som blir hjälpta av nya jobb och mer skattepengar.

Sverigedemokraterna parafraserar min och min fd. Firma Vidorgs slogan om real förändring -real change- genom deras propagandistisk och generell tolkning om invandringen som skulle kosta mer än de ger det svenska samhället. Varför tar de ej upp då de kostnader som orsakas för invandrarna då de diskrimineras-säkert också av sverigedemokrater eller de grupper som tänker gammalnationalistiskt-etniskt? Varför skriver de ej om de samhällsstölder som jag/Vidorg blivit utsatt för,eller de försök för både bluffakturor och åtgärder från olika myndigheternas sida (skattemyndighet och rättsväsen mm) för att hindra framgångsrik företagsskapande som- om/då lyckat-skulle skapa nya jobb,generera nya skattepengar. Ej heller lyfter de upp den brottslighet som kristdemokraterna gjort i sin sakkunniga artikel ovan. Jag har själv blivit drabbade av båda dessa avigsidor som kristdemokraterna vill åtgärda,och har stor respekt för dessa politiker som verkligen bryr sig om de faktiska liv som företagarna lever i och inför,inklusive de förändringar som sker i och med den digitalisering som sker i teknologin.

Sammanfattningsvis: var finns den förnyelsestrategin som behövs ?

Stefan Löfvens S-dilemma är verklig. Likaså är det verklighet att de stora frågorna som DN-ledaren lyfter upp:

- integrationen

- jobben

- ekonomin

skulle behöva åtgärdas. Vad skulle kunna bli en praktisk förnyelsestrategi som skulle kunna visa vägen både på kort och lång sikt och om mottagen hos socialdemokraterna som det trovärdiga partiet som bildar stommen för den nya regeringen då den nuvarande visar endast negativa strategier- skulle kunna lösa även den frågan om Sverigedemokraterna lyfter upp på ett bättre sätt än dem (att långsiktigt skulle Sverige kunna göra vinster av invandring på ett etiskt bättre sätt än att skjuta praktiska arbetet ifrån sig till de fattiga närområdenas folk som SD-ledaren vill).

Jag har i mina tidigare bloggartiklar visat hur det nya vetenskapsparadigmets flerdimensionella människo-och verklighetssyn skulle kunna stödja socialdemokraternas grundläggande vision om jämlikhet,jämställdhet och frihet. Det nya paradigmet ser ej fakta,känslor och värderingar som skilda ting eller sakförhållanden ifrån varandra då allt hänger ihop i ett utvecklingsmässigt skeende,enligt logisk-kausala principer. Genom detta handlar förnyelsepolitiken även om rationell argumentering,känslor som har grund i sakförhållanden-ej propagandistiska sakinnehåll som talar mot forskning och den etik som vunnits hos människor i de samhällen som lämnat krigiska hanteringsätt bakom sig i sin samhällshistoria (ävenom de är ej färdigbyggda än och historien är ej slut än).

Ett litet bidrag från förra socialdemokrat som jobbat både på gräsrotsnivå som med de stora frågorna i sin forskning och skrivandet/bloggande på nätet vilka bidrag dock ej tyvärr uppmärksammats eller lyfts upp i media eller SAP-politik.

FF- förnyelse i fokus-strategi för SAP

1. regeringsfrågan-dilemmat: Stefan Löfven kan fortsätta jobba med rödgröna-partier. Eventuellt kan Kristdemokraterna komma i fråga? Sverigedemokraterna kan indirekt fås stödja den nya regeringen genom att lösa deras stora invandringsfråga genom fler-stegsstrategi nedan:

2. Skapa ”mer diversifierad invandrarbidrag”: en generell del bestående av SFI-stöd men med bonusbidrag för förkovran och eget ansvar. Samverkan mellan AMS,studieförbund,näringsliv och utbildningsinstitutioner. Typ dels som Vidjekorg gjort i sin UIA-förenings-,V.BON-nätverksskapande-,Veumatchning-arbetsskapande- och Vidsol-de arbetslösas databas-projekten. Dels-angående

3. Flyktingar: ”flyktingpeng-konstruktion”: flyktingar skulle ges bättre incitament att utbilda sig,flytta ut från flyktinganläggningar (som kostar),söka och skapa jobb dels i sina egna,etniska nätverk,dels genom att jobba som utvecklingsagenter/ambassadörer i sina kontakter med sina fd. Hemländer och ev. betalda av näringslivet eller i egna firmor. Villkor-sverigedemokraterna-vore naturligtvis att de inhemskt födda svenskar är mindre avundsamma och diskriminerar mindre och att såväl brottslighet som myndigheternas missdåd lagförs och åtgärdas genom bättre lagar,samhällsetik och praktik. (för min egen firma Vidorg är det troligtvis för sent nu då har knappt tillit kvar för att fortsätta firman-skapa den på nytt-här i detta land-men detta kan jag ev. åtgärda om den nya regeringen behöver mina tjänster som intern konsult för att effektivisera dessa olika departement-det som Allians-partierna har sin negativa inställning/likgiltighet/icke-fungerande omvärldsbevakning missat eller ej velat sköta).

Vad väntar vi på – som röstberättigade väljare,som etiska medborgare som vill ta ansvar om världens brister i omvärlden och om den möjlighet för en real förnyelse som finns-på en ny,vetenskaplig grund som kunde användas även i politik och för vilken det finns redan många nya tillämpningar för-ävenom inte hittills diskuterade i svensk media fast indirekt redan praktiserade såsom t.ex. i priser hos SJ eller för bilbeskattningen mm.

Titta framåt, tänk positivt-strategiskt, ta ditt ansvar var med att skapa en ny värld.

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar