You can translate my blogg with Googles help :)

söndag 7 september 2014

En kreativ valprocess ?

En kreativ valprocess ?

Eller: Den kommande valprocessveckan inleds med medias håglösa bilder om antingen den svaga,kommande regeringen eller- i det yttersta fallet om den nya regeringsbildningen misslyckas- ett nyttvalskenario.Till dessa håglösa perspektiv vill undertecknad lägga till ett kreativt alternativ: S,MP,V,SD,eller andra,ännu mer kreativa alternativ.Om du gillar dessa-använd din röst klokt-och kontakta dina påverkanspersoner redan nu-före valet.

Referenser:

SvD/Karriär: ”Den starka ensamma ledaren blott en myt”,Sö 7 september-14,av Fredrik Emdén

DN/ledare:”Sätt fart på valspurten”,Sö 7. september-14,ledarespalt DN oberoende liberal

DN/Nyheter:”Val 2014-en vecka kvar.Vägen till en ny regering”,Sö 7. september-14

Varför är det så svårt att uppleva annorlunda ?

Eftersom jag har min bakgrund i både i filosofi och vetenskapsvärlden där det är den grundläggande inställningen att man ska dels söka efter kunskap och sanning om verkligheten,dels göra detta med välavvägda metoder,nya problemformuleringar och empirival och respekt mer på argumentering än vädjan till auktoritetstro,färgar detta-långa teoretiska studier både vid universitet och på egen hand-även min skribentverksamhet på denna blogg.

Det andra,bärande draget är min bakgrund som en inflyttad invandrare.Att jag har upplevt även liv i ett annat samhälle där kulturen är annorlunda än här (finska kulturen får inflytanden både från Sverige,Europa,världen men även från öst i motsats till Sverige där dessa inflytanden är mest västvärldsinfluerade).Finlands krigserfarenheter-både under svenska riket som område där slag mot öst skövlade befolkningens trygghet och investeringar-och sedan efter självständigheten då folket genomlevde ett inbördeskrig vars arv hängde kvar ända till de krigen mot Sovjetunionen som skedde under det andra världskriget då folket ansågs ha samlat ihop sig efter inbörderskrigets tudelning.Detta slags bakgrund påverkar en så att man har möjligheter att betrakta både sitt nya land och det gamla hemlandet med annorlunda perspektiv än de som härskar allmänt i landet i fråga.

Tredjeslags upplevelser som jag är tacksam för är mina år som hemmaman då jag skötte mina barn. På sätt och vis en konkret erfarenhet av det slags liv som feministerna tar upp.Att livet i samhället borde ses från långsiktigare perspektiv,med mjukare värderingar,där sociala investeringar är viktiga,ej budgetens årliga saldo endast.Men där även jag erfarit samhällets diskriminering av kvinnornas erfarenheter,där det praktiska livet då det handlar att uppfostra och sköta barnen (eller åldringar,sjuka) genererar ej lika bra lön som med industriproduktion eller finanser med pengamått.

Fjärde slags upplevelser gäller sedan det nya livet som en ny svensk.Att bli påmint om och om igen att ditt människovärde är lägre än de inföddas.Ävenom den officiella politiken och hyllade värderingar säger annat.Såsom kvinnorna och funktionsnedsatta blir du diskriminerad då det gäller att söka integreras och skapa ett meningsfullt liv,för att förverkliga dina egna drömmar.

Alla dessa slags,annorlunda upplevelser,är en bra grund för ett kreativt liv,ävenom det ofta fylls av sorg och depressiva påminnelser om hur det kunde vara/varit annorlunda- om omgivningen såg/sett hur det som sker även i det fördolda,det som ej tags upp i varken hyllningstal för den svenska demokratin eller i dags- eller realpolitiken.

En annorlunda bloggartikel

I stället att skriva en likadan debattartikel som är typiska på dessa strategisidor- och samtidigt det unika: att försöka skapa en syntetisk berättelse som skär genom flera kommenterade artiklars berättelser och teser för att skapa något nytt- ska jag INTE skriva någon sådan artikel alls.

- Inga analyser eller kommentarer

- ingen detalrik kritik som visar att sakinnehållet i skrivna och refererade artiklar kunde breddas med nytt innehåll eller perspektiv

- ingå försök att lyfta fram det som jag skrivit och skapat förut i mitt livsprojekt för det nya vetenskapsparadigmet och dess olika,praktiska tillämpningar i samhällslivet och lösningsförslag för de många problem som man har angående jobben,skolan,sjukvården,klimatkrisen,boendet,ekonomiska krisen,EU,Nato-frågan,flyktingfrågor,arbetslösheten,stadsbudgeten mm vilka jag tagit upp utan att dessa annorlunda synpunkter och förslag tagits upp i det omgivande samhället på dess olika plattformar

Vad ska jag skriva då om? En hänvisning till en kommande,eventuella artikeln som jag ska skriva i framtiden.Ett psi-inblick vad som komma kan,vilket kan sedan verifieras: blev det nu så som du skrev (skriver här,söndagen den 7 september,dagen som öppnar den sista valprocess veckan före valet.

Regeringsfrågan blir svår

En liten hänvisning ändå.Till den DN-artikeln som beskriver vägen till en ny regering efter stegena för talmannens inledande sondering,den sittande regeringens val (sitta kvar eller avgå-principen för det är redan beskriven av sittande statsministern: de respekterar folkets val och vill att den nya regeringen ska grundas på majoriteten på riksdagen-vilket kan tolkas på flera sätt),förhandlingsomgångar,för att slutligen leda till regeringsalternativet som beskrivs som trovärdigt eller troliga av sakkunniga statsvetare.

Låt mig säga-mot mina mångsidiga erfarenheter ovan (obs- glömnde ta upp där kreativa skrivandet av dikter,noveller,och en humoristisk novelletsamling som spridit på internet,på mina finska webbsidor då försökte få exportuppdrag för min konsultingfirma Vidorg med dess flera uppdragsområden i grannlandet,förra hemlandet Finland vilket koncernbyggande sedermera grusades och hindrades av oförstående,kortsiktiga myndighetsbeslut med stöd i den svenska rättvisan där det praktiska innehållet har drag av oförståelse för annorlunda livserfarenheter och strävan att integreras på den nivå som ter sig främmande för majoritetsbefolkningen) att minst ett regeringsalternativ fattas:

S,MP,V,SD

Vad då? Hur kan du tala för sådant som ingen av de stora partierna vill ha! Att ha invandrarfientliga Sverigedemokraterna med i regeringen!

Jag kunde mycket väl tänka att de kunde vara med.På samma sätt som statsministern Stefan Löfven kunde desarmera Vänterpartiets ”utan vinstfrågan i välfärden” inget deltagande i regeringen-

”jaa,vi lyfter upp frågeställningen men processen måste föras fram mera realistiskt,i flera steg,ej i absoluta,plötsliga drag som skapar mer förvirring för föräldrar och elever eller förstör olika företags redan investerade kapital (se-hur skattemyndigheten hanterade Lasse T. Laines företagsbygge)”.

Kunde han även t'nkas resonera i frågan om Sverigedemokraterna:

”vi medger att den svenska staten och myndigheter har ej löst invandrar- och integreringsfrågor på ett bra sätt.Låt oss ta upp frågeställningen,som ni (SD) får presentera bättre förslag omkring än hittils.Vi har respekt att ni är måna om samhällets användning av resurser,men samtidigt måste vi vara öppna för alternativa lösningar som ni ej själva har tagit upp.Typ Laines förslag att reformera AMS,skolan,boendefrågor mm. Där man både kan spara och integrera de nya svenskarna bättre än förrut.Vi måste se att mottagandet av flyktingar-om vi sköter det bra-kan även öppna nya projekt i framtiden för våra företag då flyktingar flyttar tillbaka till sina samhällen,men vunna nya,svenska erfarenheter här och skapat för oss förmånliga kontaktytor där. Gärna kritik,men konstruktiv sådan,Jimmy”.

Kan du tänka att Stefan- eller Fredrik för den del,beroende på hur svenska befolkningen röstar- skulle kunna föra sådana här dialog och tankar? Jag kan nämligen göra så.Och- om han inte kan- varför skulle han inte kunna bredda sin stab på det sätt som lyfts upp i båda andra artiklar ovan?

Om en annorlunda berättelse om socialdemokratin,eller om förstärkning av den egna staben men en konsulterande ny typ av minister (förnyelseminister eller dylikt,korsande fritt och skapande över olika ministeriers gränser,olika större makroprojekt,typ undertecknads NMEP- flerdimensionell tillväxtprojekt,eller fou-projekt som tangerar även statsbudgeten,näringslivet,universitetsvärlden och utrikesfrågor.Rena julklappen för Obama-administration men vi SKA ha våra egna skatter här!

Psi-alternativ två- fallande minoritetsregeringen

Statskunskapskunniga tar upp den möjligheten att den nya regeringen-som en svag,minoritetsregering,med ryggradens djupa rösttoner att inte samarbeta med Sverigedemokraterna- ”inte ens med tång”- Juholts ord ? (som kunde även tolkas annorlunda: inget samarbete med den som försökt reformera socialdemokratin med det nya vetenskapsparadigmets nya människo-och verklighetssyn som skulle fördjupa partiets tidigare värderingar om frihet,jämlikhet,jämställdhet och rättvisa) faller i budgetförhandlingen i riksdagen.

Vad som sker då i det läget- i både socialdemokratiska partiet,hos Alliansen (vill en eller flera av dess deltagare gå då sin egen väg om de erbjuds ministerplatser och påverkansmöjligheter i ett nytt regeringsalternativ som inte längre följer blockgränser- ett alternativ som Stefan Löfven redan tagit upp till fundering),vill jag inte diskutera mer om här (även om ser att detta vore möjligt).

Psi-alternativ tre- gillar du detta ?

Sedan finns det ett utsökt alternativ- tänk att man kunde bredda stabens erfarenhetsområden med en sådan person som ingen annan politiker haft förut i den svenska politiken: med erfarenheter från universitetsvärlden och dess fou-intresse (för även ny grundforskning),från invandrarlivets,kvinnornars,näringslivets och kulturens världar.Dessutom klarat genom pluggskolan levande,havande kvar intresset för livslångt lärande.Och dessutom presenterat en ny typ av ministeriepost och meta-motiverat för ett förnyelsearbete för hela världen.

Kan du min läsa tänka att Stefan Löfven skulle kunna tänka nu: "Om jag ringer och erbjuder ministerpost redan innan valet har skett- och svenska folket får veta det- då får vi ett massiv inflöde av nya röster i S-partiet då vi visar att vår solidaritet är grundmurad.Även inom partiet.Vi ska ta hand om förutom förändringen även om förnyelsen.Alliansregeringen har haft tid att sköta det men gjort inget,varvid våra skattepengar slösats bort och framtidsinvesteringar och tillväxtmöjligheter plattats till,till kamerala inställningar om pengamängder typ Rope Anka.

Ps. lyssna ni NSA och andra-jag struntar i det och gör ett slag i saken !" (Hör du det imaginära samtalet,redan?)

Lasse T. Laine,filosof-samhällsvetare,

entreprenör,konsult i F:a Vidorg (firman är passiv tv.)

Copyright © 2014 Lasse T. Laine och F:a Vidorg. All rights reserved.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar